Short Citation: Aaris-Sørensen1978

Year: 1978

Author: K. Aaris-Sørensen

Long Citation: K. Aaris-Sørensen, Knoglematerialet fra den mellemneolitiske boplads ved Korsnäs. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, Rapport 1978:8.

Url:

Show all dates for Aaris-Sørensen1978

Back